674 930 097

ES

CA

ES

CA

QUI SOM

CONTACTE

COM TREBALLEM

INICI

SECTORS

INDÚSTRIA

SERVEIS

La indústria és el conjunt de processos i activitats que tenen com a finalitat transformar les materies primeres en productes elaborats.

Engloba tot el que té a veure amb l'àmbit productiu, des de la gestió als processos de fabricació, incloent-hi el disseny d'instal·lacions i la creació i reparació de maquinària.

Entre altres desenvolupem la nostra activitat en:

 • Automoció
 • Edició, arts gràfiques i reproducció
 • Equipaments Agrícoles
 • Fabricació de maquinària i material elèctric
 • Fabricació de material electrònic i fabricació d'equips
 • Fabricació de mobles, altres indústries manufactureres
 • Fabricació d'altre material de transport
 • Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics
 • Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques
 • Fabricació de productes metàl·lics
 • Fabricació de la confecció i de la pelleteria
 • Indústria de la construcció de maquinària i equips mecànics
 • Indústria de productes alimentaris i begudes
 • Indústria del paper
 • Indústria tèxtil
 • Manipulació i Muntatge
 • Metal·listeries i Vidriers
 • Metal·lúrgia

El sector serveis o terciari, és el sector econòmic que engloba totes aquelles activitats que no produeixen béns materials de forma directa, sinó serveis que s'ofereixen per a satisfer les necessitats de la població.

Entre altres desenvolupem la nostra activitat en:

 • Comerç (a l'engròs i al detall)
 • Criadors d'animals de companyia
 • Empreses amb cadenes pròpies de negoci
 • Espectacles
 • Hostaleria i Restauració
 • Logística Integral
 • Oci
 • Reciclatge
 • Immobiliàries
 • Entitats

Treballem perquè els nostres clients coneguin la seva situació real, i els hi mostrem el camí pràctic i senzill per on han d'avançar per aconseguir tots els seus objectius estalviant totes les despeses possibles.

NEXO GESTIÓN
BARCELONA

Carrer Matas, 73 A
08391 Tiana (Barcelona)
T. 674 930 097
amadeu@nexogestion.com

NEXO GESTIÓN
GIRONA

Carrer Montnegre, 29 baixos A
17006 Girona
T. 691 582 977
jremisa@nexogestion.com

NEXO GESTIÓN
GRANADA

Carrer Faisán, 8 3ºA
18014 Granada
T. 637 538 416
amadeu@nexogestion.com

COL·LABOREM DIRECTAMENT AMB:

© 2015 NEXO GESTIÓN.  Tots els drets reservats. Informació Legal.