Nexo Gestión

Especialistes en interim management per a Pimes

Què és el interim management?

El interim management és una eina estratègica d’adreça que consisteix en la incorporació d’un professional amb molts anys d’experiència a una companyia, per un temps limitat per gestionar un període de transició, una crisi o un canvi en l’empresa.

fotito

Beneficis per a la gestió de la seva Pime

 • Talent i experiència sense costos salarials addicionals.
 • Alta implicació i compromís en la seva Pime.
 • Visió externa, àmplia i integradora cosa que facilita una alta objectivitat.
 • Eficàcia en la seva activitat.
 • Labors de formació i acompanyament pràctic: transferència del know-how.
 • Una tornada de la inversió significatiu.
 • Alta flexibilitat.
 • Gran rapidesa en la seva posada en marxa.
 • Complement a l’equip directiu ja existent.

Interim manager vs. consultor

Encara que tinguin perfils similars, el seu treball és diferent

 • El consultor assessora i aporta idees, el interin manager, a més, les executa i controla.
 • El interim manager se centra en objectius de rendibilitat.
 • El interim manager pansa a formar part de l’empresa.
 • El interim manager, a causa de les seves característiques professionals, és més flexible.

Àrees d'actuació

Optimització de l'activitat

A Nexo Gestión li ajudem a millorar i optimitzar la gestió empresarial a partir dels seus propis recursos i des d'un prisma totalment pràctic. Li ajudem a aconseguir l'excel·lència en la seva activitat a partir de conceptes com eficiència i eficàcia.

Millora de la rendibilitat

La gestió de l'activitat portada adequadament és la diferència entre una empresa rendible i una altra que, amb la mateixa activitat, no ho és. Treballem perquè els nostres clients coneguin la seva situació real, i els vam mostrar el camí pràctic i senzill per on han d'avançar per aconseguir tots els seus objectius, estalviant-los tots els costos possibles.

Creixement de l'empresa

Detectem la potencialitat de creixement de les empreses i les ajudem a créixer i millorar, d'una forma sostenible, eficaç efectiva, d'una manera totalment pràctica i adaptada a les necessitats dels nostres clients.

Canvi generacional

El canvi generacional en una empresa sempre és un desafiament, sent el moment en què es modifica a la persona clau i es renova la cultura empresarial.

Millora de la comunicació

Una empresa que no comunica és una empresa que no existeix. Li ajudem a comunicar de forma eficaç i efectiva cap al seu públic objectiu.

Internacionalització

Ajudem a les empreses a créixer a nivell internacional.

COL·LABOREM DIRECTAMENT AMB