Mètode Nexo

La forma de treballar que desenvolupem a Nexo Gestión aporta solucions basades en el coneixement pràctic, amb un acompanyament empresarial temporal, des de dins de l’empresa, utilitzant els recursos d’aquesta i actuant en col·laboració amb totes les seves àrees.

El nostre interès és capacitar a l’empresari perquè observi la seva empresa des d’un nou punt de vista, facilitant-li la presa de decisions encertades gràcies a la informació que li proporcionarà el quadre d’indicadors generats a través de les dades reals de l’empresa.

metodo-2

Passos del mètode Nexo

Adaptem els sistemes organitzatius a les característiques de cada empresa i empresari

1. ANALITZEM
2. DIAGNOSTIQUEM
3. DESENVOLUPEM
4. APLIQUEM
5. MESUREM

Eines

Algunes de les principals eines pròpies del Mètode Nexo són les següents:

> Creació i implantació dels centres de costos.

> Gestió de projectes industrials

> Anàlisis i organització dins de la gestió de l’activitat

> Mètodes i temps

> Implantació del manteniment autònom

> Implantació del manteniment productiu “TPM”

> Implantació de la gestió de la qualitat

> Recursos humans

> Assessorament continu a l’empresa

> Gestió de Outsourcing

> Tecnologies de la Informació i la comunicació (TIC)

> Màrqueting i Comunicació

> Creació i implantació dels centres de costos.

> Gestió de projectes industrials

> Anàlisis i organització dins de la gestió de l’activitat

> Mètode

> Recursos humans

> Assessorament continu a l’empresa

> Gestió de Outsourcing

> Tecnologies de la Informació i la comunicació (TIC)

> Màrqueting i Comunicació