Nexo internacional

Des de Nexo Gestión ens encarreguem de la gestió global de la internacionalització de la seva empresa recolzant-li en les àrees de finances, compra/producció, comercial/venda, logística i RRHH, sempre en funció de les seves necessitats i per mitjà de la col·laboració com a director d’exportacions i/o com controler comercial..

Nexo Gestió s’ocupa d’analitzar la viabilitat del projecte a partir d’un bon diagnòstic i estudi de mercat i competència, per conèixer el camí més adequat per a la seva Pime.

L’objectiu final serà que la seva Pime accedeixi a mercats internacionals, en un món global, de manera segura, eficient i eficaç.

Les principals activitats que Nexo Gestió aplica per internacionalitzar a la seva empresa són:

> Anàlisi de Mercats i de Competència: analitzar els mercats potencials i prioritzar-los en funció de les circumstàncies de l’empresa.

> Pla de Màrqueting sobre la zona d’actuació, amb la finalitat de determinar objectius, pla d’accions i mètodes de control més eficaços. A més, s’analitza i determinen elements tan importants com:

· Marges de preus (costos logístics, aranzels, comissions, etc.)

. Inversions a realitzar (Fires, campanyes puntuals, visites, etc.)

· Negociar, seleccionar i controlar les xarxes de distribució local

· Buscar nous contactes i/o seguir amb els ja compromesos

· Estructura jurídica més adequada per al mercat objectiu

· Anàlisi i implantació de l’estructura financera més adequada per al projecte, coordinant-la amb la resta de l’empresa

· Si escau, definició de llocs de treball al mercat objectiu i col·laboració en laselecció del personal adequat

> Implementem les accions de reporting d’índole eminentement pràctica, i les contrastem amb l’empresa de forma periòdica.

> I sempre que sigui necessari, redefinim el Pla de Màrqueting amb la finalitat d’ajustar-ho a les noves necessitats detectades.

Addicionalment de les activitats anteriorment detallades, també implementem les següents, sempre amb la finalitat d’aconseguir els objectius de la manera més eficient:

> Col·laboració amb el Departament de Compres / Producció en la selecció, negociació i seguiment d’operacions amb proveïdors internacionals.

> Disseny, implantació i control, directament o per mitjà de la xarxa de professionals amb els quals col·laborem, de temes més complexos com poden ser consorcis, franquícies, socis locals, fiscalitat internacional, etc.